نیازمند شریک یا بازاریاب در شرکت معتبر فنی مهندسی لوله کشی گاز در کرمان

۹۸/۱۱/۰۲
کرمان
تمام وقت

نیازمند شریک یا بازاریاب در شرکت معتبر فنی مهندسی لوله کشی گاز در کرمان

🔻یک شرکت معتبر فنی مهندسی لوله کشی گاز با مجوز نظام مهندسی و صنف مربوطه جهت تکمیل کادر خود نیاز به #شریک ، #بازاریاب ، به صورت درصدی یا پروژه ای با روابط عمومی بالا خانم یا اقا نیازمند می‌باشد

📞تلفن: 09132969659