منشی دفتری خانم

۹۹/۰۲/۱۶
کرمان
دسته بندی: متفرقه

منشی دفتری خانم با حقوق ثابت
خیابان قرنی
ارسال رزومه به واتساپ
📱۰۹۱۳۱۴۲۴۵۲۹