منشی خانم جهت همکاری در آموزشگاه کامپیوتر

۹۹/۰۲/۱۶
کرمان
دسته بندی: متفرقه

منشی خانم مجرد با روابط عمومی بالا ، ترجیحا آشنا با کامپیوتر ، شیفت صبح ، جهت همکاری در آموزشگاه کامپیوتر
🕖ساعت تماس ۸ الی ۱۳:۳۰
☎️۰۳۴-۳۲۴۵۴۳۳۰
☎️۰۳۴-۳۲۴۶۱۸۸۰