صندوق دار در مجموعه الماس کویر

۹۸/۱۰/۲۸
کرمان
پاره وقتتمام وقت

🔻استخدام در مجموعه الماس کویر صندوق دار
خانم / اقا
🔸پاره وقت و تمام وقت

🔹حقوق : طبق تعرفه اداره کار
+ بیمه + اضافه کاری +سرویس رفت و برگشت + وعده غذایی

📌آدرس : اتوبان 7 باغ علوی،
کیلومتر 12 روبه روی تیر برق 243 رستوران الماس کویر
📞تلفن: ۰۹۱۳۱۹۷۱۴۷۵