حرفه ای مسلط به ۳dmax

۹۹/۰۲/۱۶
کرمان

🔻به طراح حرفه ای مسلط به 3dmax جهت همکاری در شرکت ساختمانی
با حقوق وثابت و مزایا نیازمندیم

📞شماره تماس ۰۹۱۳۰۶۹۲۴۱۲