جذب سرباز امریه در وزارت راه و شهرسازی

۹۸/۱۲/۰۵
استخدام سراسری
دسته بندی: آزمونهای سراسری

جذب سرباز امریه در وزارت راه و شهرسازی ، به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در اجرای منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا (مدظله العالی) و استفاده از ظرفیت‌های اصل ۱۴۷ قانون اساس و قانون وظیفه عمومی، بهره گیری از توانمندی‌های علمی و تخصصی مشمولین تحصیل كرده در جهت نیل به اهداف سازمان‌ها و ادارات تابعه، ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی اجتماعی مناطق كمتر توسعه یافته، انتقال تجربیات گوهر بار نسل حاضر و گذشته به جوانان با استعداد نسل آتی، جبران كمبود نیروی متخصص در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته و بهره گیری از توانمندی‌های علمی و تخصصی مشمولین تحصیل كرده جهت افزایش ارتقاء شاخص‌های علمی و فرهنگی سازمان‌ها/ شركت‌ها و ادارات كل تابعه استانی جذب كاركنان وظیفه در وزارت راه و شهرسازی با شرایط و ضوابط ذیل صورت می‌پذیرد. با توجه به محدودیت سهمیه و فراوانی متقاضی، انتخاب متقاضیان محترم براساس اولویت‌ها و امتیازات ذكر شده و بعد از طی فرایند مزبور انجام می‌پذیرد.

متقاضیان محترم می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر؛ ۶۰ روز قبل از تاریخ هر اعزام به مدت ۵ روز به سایت وزارت راه و شهرسازی مراجعه و در سامانه كاركنان وظیفه ثبت نام کنند.

استخدام های کرمان دنبال کنید


> مدارک مورد نیاز

تصویر برگه اعزام به خدمت (بدون غیبت)

آخرین مدرك تحصیلی

تصویر كارت ملی و صفحه اول شناسنامه (كلیه متقاضیان)

تصویر كارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه مشمول و همسر (ویژه متقاضیان متأهل)

گواهی بنیاد شهید (مشمولان خانواده شهید و جانباز)

گواهی با درج كد و شماره مددجو سازمان بهزیستی (مشمولان تحت پوشش بهزیستی)

گواهی كمیته امداد (مشمولان تحت پوشش كمیته امداد)

فرم تعهد مبنی بر عدم انتساب نسبی یا سببی با كارمندان وزارت متبوع با گواهی امضای دفتر اسناد رسمی (پیوست ۱)

– تذكر(۱): كلیه مدارك فوق الذكر توسط سازمان /شركت و اداره كل استانی كنترل و برابر اصل می‌گردد. لذا اصل مدارك ضمیمه شده در سایت، بایستی تحویل سازمان /شركت و اداره كل استانی مربوطه گردد.

جهت تحویل مدارك، از سوی سازمان /شركت و اداره كل استانی مربوطه با متقاضی تماس تلفنی گرفته می‌شود.


> شرایط عمومی جذب

داشتن مدرك تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته‌های تحصیلی مرتبط

ارائه برگ اعزام به خدمت بدون غیبت

عدم نسبت نسبی و سببی درجه ۱و۲ مشمول با كارمندان وزارت متبوع

خانواده ایثارگران؛

فرزند جانبازان و آزادگان – ۵ امتیاز

برادر شهداء، جاویدالاثرها و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه – ۴ امتیاز

برادر جانبازان و آزادگان – ۲ امتیاز

جانبازان – ۶ امتیاز

ایتام – ۳ امتیاز

متأهل – ۴ امتیاز

معاف از رزم – ۱ امتیاز

افراد تحت پوشش كمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) – ۳ امتیاز

افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی – ۳ امتیاز

تبصره: اگر خانواده متقاضی نیز تحت پوشش كمیته امداد و یا بهزیستی باشد، مشمول بند‌های ۱۰ و ۱۱ فوق می‌گردد.

نخبگان، استعداد‌های برتر، حافظان قرآن و قاریان برتر – ۳ امتیاز

سابقه ۶ ماه فعالیت بسیج فعال – ۳ امتیاز

متقاضی بومی مناطق محروم – ۸ امتیاز

متقاضی غیربومی مناطق محروم – ۲ امتیاز

توجه: مدارك مربوط به موارد فوق با تایید مبادی ذیربط بایستی در فرم ثبت نام پیوست گردد.


> شرایط اختصاصی جذب

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های تحصیلی مرتبط با وظایف وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر:

رشته‌های فنی و مهندسی

رشته‌های عمران

رشته‌های مدیریت، حسابداری، حقوق و رایانه

دارا بودن معدل به شرح ذیل

معدل ۱۳ الی ۹۹/۱۴ : ۳ امتیاز

معدل ۱۵ الی ۹۹/۱۵ : ۵ امتیاز

معدل ۱۶ الی ۹۹/۱۶ : ۱۰ امتیاز

معدل ۱۷الی ۹۹/۱۷ : ۱۵ امتیاز

معدل ۱۸ الی ۹۹/۱۸۹ : ۲۰ امتیاز

معدل ۱۹ الی ۲۰ : ۲۵ امتیاز

تبصره ۱: امتیازات فوق برای خدمت در مناطق برخوردار می‌باشد.

تبصره ۲: در مناطق كم برخوردار، به هر كدام از امتیاز معدل‌های فوق الذكر، به نسبت میزان محرومیت مناطق محروم امتیازی توسط “كارگروه انتخاب كاركنان وظیفه مركز” اضافه می‌گردد. (۲۰ امتیاز)

رزومه علمی(كتاب و مقالات چاپ شده در نشریات معتبر و نمایه شده در ISI / ISCو پایان نامه) : ۵ امتیاز

سوابق اجرایی(براساس سنوات خدمتی) : هر سال ۱ امتیاز

مصاحبه تخصصی : ۲۰ امتیاز (توسط مركز نوسازی و توسعه منابع انسانی)

مقطع تحصیلی :

مدرك لیسانس – ۳ امتیاز

مدرك فوق لیسانس – ۴ امتیاز

مدرك دكترا – ۵ امتیاز

توجه: از پذیرش افرادی که قصد ادامه تحصیل و یا گرفتن معافیت و كسر خدمت در طول دوره سربازی را دارند، معذوریم.


> اولویت‌های انتخاب

با توجه به محدودیت سهمیه و فراوانی متقاضی، جهت انتخاب مشمولین وظیفه شاغل در وزارت متبوع، كارگروه انتخاب كاركنان وظیفه وزارت متبوع براساس اولویت بندی و امتیازات فوق الذكر نسبت به اقدام مشمولین وظیفه اقدام می‌نماید.


> ضوابط اجرایی

استفاده از مشمولین وظیفه جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته مجاز است.

کارکنان وظیفه تابع مقررات دستگاه اجرایی بوده و از نظر ساعات خدمت همانند سایر کارکنان می‌باشند (استفاده از خدمات مشمولین وظیفه در خارج از ساعات اداری با تشخیص دستگاه ذی‌ربط بلامانع است).

عقد هر نوع قرارداد پیمانکاری و مالی با مشمولین وظیفه در دوره خدمت سربازی ممنوع می‌باشد.

مشمولان وظیفه صرفاً در محل‌های درخواست و تصویب‌شده به‌کار گرفته شده و امکان جابجایی آنان نمی‌باشد.

شرح وظایف مشمولین وظیفه متناسب با مدرک و رشته تحصیلی و وظایف واحد سازمانی ذیربط تهیه و تدوین و توسط مدیر واحد ذیربط به آنان ابلاغ می‌شود.

غیبت بیش از ۱۵ روز در زمان صلح فرار محسوب و بایستی سریعاً به مركز توسعه و نوسازی منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی(واحد امریه ) منعکس گردد.

صدور امریه مستلزم پرداخت هزینه آموزشی قبل از اتمام دوره آموزشی توسط سازمان/ شركت / اداره كل استانی بكارگیرنده مشمول وظیفه و ارسال فیش واریزی به واحد امریه مركز توسعه و نوسازی منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

به‌منظور حفظ ارتباط با یگان‌های خدمتی، سازمان/ شركت / اداره كل استانی موظف می‌باشند هر سه ماه یک‌بار کارکرد مشمولین وظیفه را به مركز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی ارسال نمایند.

مقتضی است سازمان/ شركت / اداره كل استانی پس از اتمام دوره ضرورت مشمولین وظیفه، ضمن تسویه‌حساب کامل با آنان، وضعیت کارکرد کلی آنان را از تاریخ حضور تا پایان خدمت به مركز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی جهت ترخیص اعلام نمایند.

ضوابط پرداخت حقوق و مزایا، کمک‌هزینه خوراک، پوشاک و بیمه‌های پایه، مکمل، عمر و حوادث، بازنشستگی و… تابع مقررات ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.


> فرآیند انتخاب

ثبت نام در سامانه امریه سایت وزارت راه و شهرسازی

مصاحبه و بررسی شرایط و مدارك متقاضیان براساس ضوابط مندرج در بند “ب”

معرفی افراد موافقت شده توسط مقام عالی وزارت به دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح

ابلاغ لیست موافقت شده مشمولان وظیفه توسط دفتر مذكور به وزارت متبوع، سازمان وظیفه عمومی و یگان آموزش دهنده مشمولان وظیفه دوره مربوطه

ابلاغ به مشمول وظیفه توسط سازمان نظام وظیفه عمومی

ابلاغ حكم مأموریت مشمول وظیفه توسط یگان آموزش دهنده به وزارت متبوع

ابلاغ حكم مأموریت مشمول وظیفه توسط مركز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت متبوع به سازمان/ شركت و اداره كل استانی مربوطه

اشتغال مشمول وظیفه در محل تعیین شده

تبصره: در فرایند انتخاب، نظر مركز گزینش وزارت راه و شهرسازی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

جذب سرباز امریه در وزارت راه و شهرسازی

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید