اپراتور و سرمهماندار مهماندار در رستوران

۹۸/۱۰/۲۶
کرمان
تمام وقت
دسته بندی: اپراتور تلفن

✅استخدام رستوران

🔻اپراتور خانم
🔹ساعت کار 11 تا 17
🔹حقوق 1 میلیون تومان

🔻مهماندار آقا شیفت صبح
🔹ساعت کار 9 تا 17
🔹حقوق 1 میلیون و 500 تومان

🔻سر مهماندار آقا شیفت شب
🔹ساعت 17 تا 01 بامداد
🔹حقوق 2 میلیون تومان

🔸بیمه کامل تامین اجتماعی
🔸حقوق اضافه کاری بیشتر
🔸یک روز مرخصی در هفته

✅ لطفا مشخصات خود را فقط پیامک نمایید تا زمان مصاحبه برای شما ارسال شود

📞تلفن: 09175323957
📌محل کار بلوار حمزه