اپراتور تلفن خانم و پیک موتوری

۹۸/۱۰/۲۶
کرمان
پاره وقتتمام وقت
دسته بندی: اپراتور تلفن

🔻کافی شاپ و رستوران شیلان در سمت های زیر اقدام به جذب همکار مینماید :

🔸-راننده پیک با موتور
🔸-اپراتور تلفن خانم و آقا

📞تلفن:
مهرابی : 09133973395
دادگر : 09031551525