اصلاح کار و اپلاسیون کار خانم

۹۹/۰۲/۱۶
کرمان
دسته بندی: آرایشگر

تعدادی اصلاح کار و اپلاسیون کار به صورت دو شیفت و تک شیفت و دو نفر شاگرد مبتدی به صورت دو شیفت
🔼 محدوده میدان کوثر
📱۰۹۱۳-۰۴۸-۴۲۷۸