استخدام کارگر ساده جهت شرکت خدماتی در کرمان

۹۹/۰۴/۲۹
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: نیروی ساده
استخدام کارگر ساده جهت شرکت خدماتی در کرمان
💢شرکت خدماتی مهرگستر جهت
🔹 تخلیه بار وچیدمان و
🔹 بسته بندی موادغذایی و لوازم خانگی فروشگاه زنجیره ای
 🔹کارگر ساده جهت استخدام
 🔹شرکت مس باخوابگاه ومخارج غذایی
💵 کارگردرامد 150 تا200تومان
♨️50 نفر کارگر ساده مرد سرچشمه ♨️
♨️و5نفرکارگرساده تخلیه بار فروشگاه زنجیره ای کرمان♨️
💵 بادرامد روزانه 100 تا 300 تومان
✅ همراه با بیمه تامین اجتماعی و8 ساعت کارنیازمندیم
🙏🏻جهت ثبت نام واستخدام به آدرس شرکت خیابان حافظ روبه روی کوچه 5جنب فرش فروشی طبقه اول مراجعه نمایید
📞32711056 و 32263746