استخدام کادر شرکت تحول سازه شهر نوین در کرمان

۹۹/۰۶/۱۳
کرمان
پاره وقت

استخدام کادر شرکت تحول سازه شهر نوین در کرمان
.
۱۵۷ نفر نیروی خانم.
.
صندوق دار و سالن دار و سایر قسمت ها در هایپر مارکت.
.
حقوق و مزایا طبق قانون وزارت کار.
.
ساعت کار تک شیفت و دوشیفت.
سرویس ایاب و ذهاب.
.
حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۷ سال.
.
مشخصات خود را (نام و نام خانوادگی،سن،تحصیلا.کلمه کرما)با سامانه زیر پیامک کنید.
۵۰۰۰۴۶۴۴۲۲۸۸۴۶