استخدام پیک موتوری در کرمان

۹۹/۰۶/۱۵
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: پیک موتوری

استخدام پیک موتوری در کرمان

یک موتوری 3 ساعت 1/500/000

پیک موتوری
ظهر (از ساعت 12 الی 15)
حقوق 1،500،000
اضافه کاری بیشتر از حقوق
و یک روز مرخصی در هفته

مشخصات خود را پیامک کنید
+98 917 840 2844