استخدام ویزیتور خانم در کرمان

۹۹/۰۵/۲۷
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: ویزیتور

استخدام ویزیتور خانم در کرمان

🟣به یک ویزیتور خانم
برای مواد شوینده و بهداشتی در کرمان
بادرصدوساعت کاری توافقی ومزایانیازمندیم

📞09131974715