استخدام ویزیتور خانم در کرمان

۹۹/۰۵/۲۸
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: ویزیتور

استخدام ویزیتور خانم در کرمان
به یک ویزیتور خانم برای مواد شوینده و بهداشتی در کرمان بادرصدوساعت کاری توافقی ومزایانیازمندیم
09131974715