استخدام نیرو در شرکت گسترش طراحان نقش الماس در کرمان

۹۸/۱۲/۲۶
کرمان
پاره وقت

استخدام نیرو در شرکت گسترش طراحان نقش الماس در کرمان

 

و این بار در استان کرمان تاپ تیم ،خاص ترین تیم موفقیت ایران استارت طوفانی خود را زده.

شما میتوانید از اعضا هسته مرکزی تاپ ترین تیم موفقیت و کارآفرینی ایران در استان کرمان باشید.

هر چه سریعتر برای پیوستن به خانواده جهانی تاپ تیم با مشاوران ما تماس بگیرید.

آقای امیر بنی اسدی

09217365134
آقای محسن جعفری

09137469619