استخدام نیروی کاراموز فنی مکانیک سنگین در کرمان

۹۹/۰۶/۱۸
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: امور فنی و خدماتی

استخدام نیروی کاراموز فنی مکانیک سنگین در کرمان

به ۳نفر نیروی کارآموز فنی مکانیک سنگین(بومی شهر کرمان) نیازمندیم.
شرایط:
سن: ۲۵_۱۹
_حتما بومی شهر کرمان باشد.
_داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت الزامی است.
_حقوق توافقی و در زمان مصاحبه تعیین میگردد.
_برای آگاهی از سایر شرایط و تعیین زمان مصاحبه با شماره ذیل تماس بگیرید.
شماره تماس: ۰۹۱۳۶۳۴۸۴۰۱
بازه تماس: ۹صبح تا ۱۸ بعدازظهر