استخدام نیروی دفتری و نیروی پخش و راننده خانم در کرمان

۹۹/۰۲/۱۰
کرمان
پاره وقت

استخدام نیروی دفتری و نیروی پخش و راننده خانم در کرمان

 

استخدام ویژه بانوان
از تعدادی خانم برای کار پاره وقت سه رده شغل دعوت بعمل می آید
نیرو دفتری ..نیرو پخش (سن و میزان تحصیلات مهم نیس)..راننده خانم با ماشین

حقوق ۱۸۰۰۰۰۰۰

شماره تماس ۰۹۱۱۵۲۰۹۴۹۹  و ۰۹۳۶۲۹۲۹۴۴۱