استخدام نیروی خدماتی در کرمان

۹۹/۰۶/۰۴
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: نیروی ساده

استخدام نیروی خدماتی در کرمان

به نیرو خدماتی جوان آقا در ساندویچی نیازمندیم
با 8 ساعت کار
حقوق پایه یک و هشتصد

تلفن: ۰۹۰۱۴۷۴۲۶۴۷
ادرس: پارک مطهری نبش استاد مطهری 9