استخدام منشی سالن زیبایی در کرمان

۹۹/۰۵/۰۵
کرمان
تمام وقت
دسته بندی: منشی

استخدام منشی سالن زیبایی در کرمان

⭕️منشی سالن زیبایی

🔹آدرس هزارویکشب 14

🔹دوشیفت :صبح 9تا 13
عصر 16تا20

✔️خانم ،خوش برخورد،  برون گرا، منظم و دقیق، دارای روحیه ی تیمی

📞تلفن تماس 09134457936

📌ساعت تماس 9صبح تا 14