استخدام فروشنده و صندوقدار در کرمان

۹۸/۱۱/۳۰
کرمان
تمام وقت

استخدام فروشنده و صندوقدار در کرمان

 

🔻به نیروهای زیر جهت کاردرفروشگاه بادی اسپینرنیازمندیم

🔸فروشنده اقاباسابقه کار
🔸صندوقدارخانم
🔸فروشنده خانم با روابط عمومی بالا و ظاهری اراسته و دارای سابقه کار

🔹بصورت تمام وقت ونیمه وقت
🔹ساعت کاری
شیفت صبح ۱۰تا۱:۳۰
شیفت عصر۴تا۱۱
🔹باحقوق عالی

✅ مراجعه حضوری الزامیست

📌ادرس:بلوارحمزه بعدازچهارراه ویلانبش کوچه۲۲

⏰ساعت تماس:۱۰تا۱:۳۰ و ۱۸تا۲۲

📞شماره تماس :۰۹۰۱۲۵۳۸۷۹۲ خانم علومی