استخدام فروشنده و صندوقدار در کرمان

۹۹/۰۶/۱۰
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: صندوقدار

استخدام فروشنده و صندوقدار در کرمان

مجتمع نان زینلی (آویژه سابق) جهت تکمیل کادر خود صندوقدار و فروشنده با روابط عمومی بالااستخدام می‌کند:
حقوق مکفی و بیمه
تعداد استخدامی محدود میباشد
واجدین شرایط می توانند جهت گرفتن وقت مصاحبه با شماره
0939. 861. 5901
تماس حاصل فرمایند.