استخدام فروشنده خانم با تجربه در کرمان

۹۹/۰۵/۱۲
کرمان
تمام وقت
دسته بندی: فروشنده

استخدام فروشنده خانم با تجربه در کرمان

🔵به یک فروشنده خانم مجرد با تجربه کاری در امر فروشندگی جهت کار در فروشگاه مبل نیازمندیم.

🔺حقوق ۱۷۰۰ الی ۲ دومیلیون بر اساس توانایی فرد در مصاحبه تعیین میگردد.

🟠بصورت دوشیفت.
شیفت صبح (۹:۳۰ الی ۱:۳۰ )
شیفت عصر (۱۶الی۲۱:۳۰)

🔴با توجه به مهارت کاری و رضایت حقوق قابل افزایش میباشد.

📌ادرس شرف آباد نبش قائم ۱۷ مبل ترک

📍مراجعه حضوری الزامیست.

📞تلفن 09144610431
09122236144