استخدام صندوقدار و سالندار و کانتردار در کرمان

۹۹/۰۳/۰۷
کرمان
پاره وقت

استخدام صندوقدار و سالندار و کانتردار در کرمان

 

🔻مجموعه غذایی زرین مشرق زمین
در سمت های:
صندوق دار
سالندار
-کانتر دار
اشپزخانه

🔸️آقا و خانم در شیفت شب و صبح
اقدام به جذب نیرو میکند.

++مصاحبه حضوری الزامی می‌باشد++
شماره تماس

📞دادگر 09031551525