استخدام شاطر وچونه گیر وکارگرساده در کرمان

۹۹/۰۶/۱۲
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: نیروی ساده

استخدام شاطر وچونه گیر وکارگرساده در کرمان

مجتمع نان زینلی (آویژه سابق)
تعدادی نیروی کار ماهر استخدام می کند:

شاطر تافتون ماهر
چونه_گیر
کارگر_ساده
تعداد استخدامی محدود میباشد
در صورت عدم پاسخ پیامک بفرستید.
0913.343. 4483