استخدام سالن دار و کمک آشپز و نظافتچی کافه سون در کرمان

۹۹/۰۶/۰۱
استخدام سراسری
پاره وقت

استخدام سالن دار و کمک آشپز و نظافتچی کافه سون در کرمان

🟣استخدام نیرو خوش صحبت و خوش ظاهر به عنوان
🔹سالن دار و کمک آشپز و همچنین
🔹یک نفر جهت نظافت آشپزخانه
در کافه سِوِن

🔸ساعت کاری از ساعت ۱۶تا۲۴
🟢🔸دو روز مرخصی در ماه

حقوق ۱/۲۰۰تا ۱/۵۰۰با توجه به شرایط متغیر است(با توجه به مصاحبه ی حضوری حقوق معین میشود)

☑️بدون نیاز به تجربه همراه با آموزش کامل و حرفه ای

📞شماره تماس ۰۹۳۶۸۲۱۰۱۰۹