استخدام سالندار کافه آقا در کرمان

۹۹/۰۵/۱۵
استخدام سراسری

استخدام سالندار کافه آقا در کرمان

به یک سالندار اقا
جهت کار در کافه بیسترو نیازمندیم:

متعهد به کار
منظم
ساعت کاری: 8الی 14
حقوق: یک میلیون تومان
همراه با ناهار
مرخصی دوروز در ماه

ادرس: بلوار حمزه بین کوچه 23/21
کافه بیسترو

لطفا برای هماهنگی با شماره ذیل تماس بگیرید

09359326325