استخدام سالندار در کرمان

۹۹/۰۵/۰۷
کرمان
پاره وقت

استخدام سالندار در کرمان

🔻استخدام سالندار در ابمیوه سیب سبز با شرایط ذیل:

🔹منظم
🔹متعهد به کار
✔️شیفت عصر: 17تا 24
✔️همراه با شام
✔️مرخصی:دو روز در ماه

لطفا برای هماهنگی با این شماره تماس بگیرید
و مشخصات خود را با ذکر شغل واتساپ کنید
09392769075

🔴ادرس:بلوار حمزه بین کوچه 23/21