استخدام سالندار اقا جهت ابمیوه فروشی در کرمان

۹۹/۰۶/۱۹
کرمان
پاره وقت

استخدام سالندار اقا جهت ابمیوه فروشی در کرمان

به یک سالندار اقا
جهت کار در ابمیوه فروشی سیب سبز نیازمندیم:

متعهد به کار
منظم
ساعت کاری: 16تا 24

همراه با شام
مرخصی دوروز در ماه

ادرس: بلوار حمزه بین کوچه 23/21
ابمیوه فروشی سیب سبز

لطفا برای هماهنگی با شماره ذیل تماس بگیرید

09373739522