استخدام سالندار آقا در کرمان

۹۹/۰۷/۰۳
کرمان

استخدام سالندار آقا در کرمان
جهت کار در ابمیوه فروشی سیب سبز نیازمندیم:

متعهد به کار
منظم
ساعت کاری: 16تا 24

همراه با شام
مرخصی دوروز در ماه

ادرس: بلوار حمزه بین کوچه 23/21
ابمیوه فروشی سیب سبز

لطفا برای هماهنگی با شماره ذیل تماس بگیرید

09373739522

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

🔗تلگرام
https://t.me/karyabi_kerman
🔗اینستاگرام
http://instagram.com/karyabi.kerman