استخدام سالندارکافه آقا در کرمان

۹۹/۰۵/۳۰
کرمان
پاره وقت

استخدام سالندارکافه آقا در کرمان

🔵به یک سالندار اقا
جهت کار در کافه بیسترو نیازمندیم:

✔️متعهد به کار
✔️منظم

🔹ساعت کاری: 16تا 24

🔸همراه با شام
🔹مرخصی دوروز در ماه

📌ادرس: بلوار حمزه بین کوچه 23/21
کافه بیسترو

📍لطفا برای هماهنگی با شماره ذیل تماس بگیرید
09359326325