استخدام سالندارو کمک اشپز و نیروی نظافت در کرمان

۹۹/۰۶/۱۱
استخدام سراسری

استخدام سالندارو کمک اشپز و نیروی نظافت در کرمان

استخدام نیرو خوش صحبت و خوش ظاهر
به عنوان سالندار و کمک_آشپز و همچنین یک نفر جهت نظافت آشپزخانه در کافه سِوِن
ساعت کاری از ساعت ۱۶تا۲۴
دو روز مرخصی در ماه
حقوق ۱/۲۰۰تا ۱/۵۰۰با توجه به شرایط متغیر است(با توجه به مصاحبه ی حضوری حقوق معین میشود)
بدون نیاز به تجربه همراه با آموزش کامل و حرفه ای
شماره تماس ۰۹۳۶۸۲۱۰۱۰۹