استخدام راننده پایه یک در کرمان

۹۹/۰۶/۱۹
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: حمل و نقل

استخدام راننده پایه یک در کرمان

استخدام راننده پایه یکم و ویژه

محل کار: پروژه های معدنی و عمرانی

تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۶۱۰۹۵۷۸ داخلی ۱۲۸