استخدام حسابدار و کارمند باجه و کارشناس فروش و منشی در کرمان

۹۹/۰۴/۲۲
کرمان
پاره وقت

استخدام حسابدار و کارمند باجه و کارشناس فروش و منشی در کرمان

🔻استخدام:
🔸️حسابدار
🔸️کارمند باجه
🔸️کارشناس فروش
🔸️منشی

اطلاعات بیشتر در تصویر