استخدام حسابدار،فروشنده و انبار دار در کرمان

۹۹/۰۵/۲۶
کرمان
تمام وقت
دسته بندی: حسابدار

استخدام حسابدار،فروشنده و انبار دار در کرمان

💫استخدام فروشگاه ارگ

✅ حسابدار خانم آشنا با نرم افزار صبا
⏰ دوشیفت

✅ فروشنده خانم
⏰دو شیفت

✅انباردار آقا/خانم
⏰دوشیفت

👌🏻تعیین حقوق در جلسه مصاحبه

📞09135988003
📌آدرس : میدان ارگ ابتدای کوچه گلبازخان فروشگاه ارگ