استخدام تراشکار و تراشکارسیلندر و سرسیلندر درشهرستان حیرفت در کرمان

۹۹/۰۶/۱۹
جیرفت
پاره وقت
دسته بندی: امور فنی و خدماتی

استخدام تراشکار و تراشکارسیلندر و سرسیلندر درشهرستان حیرفت در کرمان

به دو نفر نیروی #تراشکار و دو نفر نیروی تراشکار سرسیلند وسیلندر در شهرستان #جیرفت نیازمندیم

همراه با جای خواب و مزایا
حقوق توافقی

تلفن : 09139484428 – 09130454468