استخدام اپراتور و پیک موتوری در کرمان

۹۹/۰۳/۰۱
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: اپراتور تلفن

استخدام اپراتور و پیک موتوری در کرمان

 

🔻استخدام اپراتور و پیک موتوری جهت رستوران واقع در بلوار حمزه

اپراتور خانم شیفت صبح
* ساعت کاری 11 الی 17
* حقوق 1 میلیون 600 تومان
* سن تا 30 سال

پیک موتوری شیفت صبح
*ساعت کاری 12 تا 15
*حقوق 1 میلیون و 400 هزار تومان
*سن تا 30 سال

🔹️مزایا
* اضافه کاری بیشتر از حقوق
* یک روز مرخصی در هفته

مشخصات و سابقه کار با ذکر واژه پیک یا اپراتور پیامک نمایید
📞0917 840 2844