استخدام اشپز وتخته کار و کمک اشپز و ظرفشور در کرمان

۹۹/۰۶/۰۶
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: آشپز

استخدام اشپز وتخته کار و کمک اشپز و ظرفشور در کرمان

استخدام جهت رستوران

آشپز و تخته کار آقا
حقوق 2 میلیون و 500
ساعت کار 16 الی 24
بیمه تامین اجتماعی

کمک آشپز آقا
حقوق 2 میلیون
ساعت کاری 15/30 الی 24
بیمه تامین اجتماعی
سرویس برگشت دارد

ظرفشور آقا
حقوق 1 میلیون و 700
ساعت 17 الی 01 بامداد
بیمه تامین اجتماعی

+98 917 840 2844