آشپز و کمک آشپز

۹۸/۱۰/۲۶
کرمان
پاره وقت
دسته بندی: آشپز

✅استخدام آشپز و کمک آشپز

🔻استخدام آشپز آقا شیفت شب
* ساعت کاری 16 الی 01 بامداد
* حقوق 2 میلیون و 200 هزار تومان
* بیمه کامل تامین اجتماعی
* اضافه کاری بیشتر از حقوق

🔻استخدام کمک آشپز آقا شیفت شب
* ساعت کاری 16 الی 01 بامداد
* حقوق 1 میلیون و 800 هزار تومان
* بیمه کامل تامین اجتماعی
* اضافه کاری بیشتر از حقوق

مشخصات و سابقه کار به شماره
📞09175323957
ارسال نمایید